2002

PDFSkriv utSkicka sidan

31/7 Förlängt mandat

MINURSO har beslutat att förlänga dess mandat i sex månader till. Det blev bakslag för Marocko i säkerhetsrådet efter försöken med att skicka runt diplomater till bland annat Kina och Irland för att övertala dom att stödja Marocko. Läs mer om beslutet på Amnestys hemsida

28/5 Manifestation

Föreningen Västsahara höll en manifestation vid Slussen. Tre representanter ifrån riksdagen samt Polisario:s nordiska representant talade. Samtliga talare krävde krafttag av Sveriges regering och FN i Västsaharafrågan.

Söndag 12 maj - Lavadag

Vi höll en heldag på Lava i Kulturhuset om Västsahara. Dagen innehöll föredrag om vår resa, konflikten och situationen i lägren. Jan Hammarlund underhöll med sång. Vi visade en dokumentär och man kunde trycka Polisario t-shirts i pysselhörnan. Två utställningar fanns på plats samt en mängd andra saker.

10/4 Kunde man chatta med Mohamed Abdelaziz, Polisario:s generalsekreterare, på nättidningen El Pais. Länk finns här.

Vill du översätta intervjun till engelska eller något annat språk. Kopiera länken http://www.elpais.es/edigitales/todas_pasadas.html?i_encuentro=411&i_grupo=par&ordenacion=asc&limite=max&Mostrar=Mostrar
till Altavistas översättare Babelfish

30/4 Beslut ifrån Säkerhetsrådet

Idag beslutade FN att förlänga tiden för beslutet om de fyra alternativen. Läs mer om det här


Tis 16/4 Västsahara - ockuperat land. Föredrag på Zenit


Om flyktingläger, Västsaharas historia och konflikten med Marocko. Föredrag och utställning med fotografier från flyktinglägren. Arrangör: Föreningen Västsahara. Medlemmar från Kommittén deltog och berättade om deras resa.

Manifestation för Västsaharas folk 12/4

 Fredagen den 12/4, hölls en manifestation till stöd för Västsaharas befrielserörelse Polisario på Mynttorget i Gamla Stan, Stockholm. Ca 50 pers. gick sedan till Utrikesdepartementet med namnlistor ( ca 1000 namn) och en skrivelse, som uppmanade Anna Lindh och den svenska regeringen att ta sitt ansvar i det internationella samfundet (EU, FN) och aktivt medverka till att den folkomröstning om västsahariernas rätt till självbestämmande FN beslutade om redan 1991 ska genomföras, agera för att stoppa Marockos exploatering av Västsaharas naturtillgångar och öka det humanitära biståndet till de västsahariska flyktinglägren i Tindouf, Algeriet. Arrangörer var Solidaritetskommittén vid Jakobsbergs folkhögskola
    

Utställning

utsSolidaritetskommittén vid Jakobsbergs folkhögskola deltog vid den nordiska konferensen "Ett folks rätt till sitt land - Västsahara" som anordnades av Kommittén för Västsaharas kvinnor den 9 mars i Stockholm.

"Västsahara och rättvisan i världen" är namnet på den utställning som Solidaritetskommittén vid Jakobsbergs folkhögskola arbetat fram. Den består av 10 skärmar, (120cm breda) med foton huvudsakligen av Kim Naylor och texter skrivna av elever och lärare på skolan. Även Margareta Olshammar och Anna Lundin har bidragit med foton. Varje skärm innehåller tre foton och informativa texter.

Efter ett visst gnissel i starten var det sedan ett stort nöje att kunna slutföra ett kreativt arbete i sökandet efter ett gemensamt mål, nämligen att presentera den situation som västsaharierna befinner sig i. Vi kan säga att målet nåddes och vi känner oss mycket nöjda med utställning. Eleverna har blivit mycket motiverade att arbeta vidare för Västsaharas sak och vi har alla lärt oss av denna erfarenhet.

Utställningen står till förfogande för alla som skulle vilja använda den. Enda villkoret är att någon ansvarar inför Solidaritetskommittén. Ansvaret avser att man ser till att utställningen inte skadas och att den återlämnas till skolan i gott skick. Utställningen tillhör Solidaritetskommittén vid Jakobsbergs folkhögskola och är placerad där.

Vi besökte flyktinglägren

Fem elever från skolan besökte under en vecka de västsahariska flyktinlägren utanför Tindouf i Algeriet. Bilder ifrån resan finns här

Västsahara på Twitter