Öppet brev till SVT från Västsaharakursen

PDFSkriv utSkicka sidan

Den 23 mars sänder SVT:s resemagasin Resebyrån ett program om Marrakech i Marocko. Den svenska resebranschen har ett stort inflytande över människors resvanor och kan påverka hur turistströmmarna går. Marocko är en ockupationsmakt som illegalt ockuperar landet Västsahara och vi anser att Resebyrån, som en del av resebranschen, har ett ansvar för hur resmålet beskrivs.

Marocko ockuperar sedan 1975 två tredjedelar av Västsahara, en illegal ockupation som strider mot Internationell Rätt. Internationella domstolen i Haag avvisar Marockos anspråk på Västsahara och har gett det västsahariska folket rätt att rösta om sin självständighet. I det ockuperade Västsahara bedriver Marocko en aktiv bosättarpolitik och har byggt en drygt 200 mil lång minerad mur genom landet. Västsaharas naturresurser exploateras och västsahariska aktivister utsätts dagligen för förföljelse, tortyr och andra brott mot mänskliga rättigheter.

Turism till Marocko legitimerar och finansierar ockupationen. Med mer pengar i statskassan ökar styrkeförhållandena mellan ockupationsmakt och ockuperat område.

Vi hoppas självfallet att ni redan har tagit Marockos ockupation av Västsahara i beaktande, men om så inte är fallet ber vi er att nämna följande i ert inslag:

•Omnämn Marocko såsom: ”ockupationsmakten Marocko”.
•Att Marocko ockuperar Västsahara sedan 1975, i strid med internationell rätt.
•Att Marocko bryter mot mänskliga rättigheter i behandlingen av västsahariska aktivister.
•Att svenska frivilligorganisationer avråder från resor till Marocko.
Det är också viktigt att de kartbilder som används tydligt markerar gränsen mellan Marocko och Västsahara, med en heldragen alternativt streckad linje.

Med vänliga hälsningar
Västsaharakursen, Jakobsbergs Folkhögskola

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook