2010-11-18 11:35

101118 - DN: Västsahara splittrat i en tyst konflikt

En mur delar ökenlandskapet i Västsahara. På den ena sidan styr frihetsrörelsen Polisario och på den andra sidan den marockanska ockupationsmakten. Det är en tydlig symbol för den tysta men brutala konflikt som har splittrat området sedan 1976.

På 1880-talet fanns ingen sandmur i Västsahara, men området var delat ändå. En del klaner bosatta i regionen underkastade sig sultanen i Marocko, kuststräckan annekterades av Spanien och Frankrike tog över delar av inlandet.

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook