2011-06-01 21:00

110531 - Motståndet växer i Västsahara - 127 år av kolonialism är nog

Det pratar oftast om kolonialismen som något avslutat, som något som hände för längesedan i en mörk dåtid. Inom akademin och inom vissa aktivistkretsar talas det om det postkoloniala, om hur kolonialismen lever kvar än i dag genom att de rasistiska tankemönster som gjorde kolonialismen möjlig fortfarande är i omlopp i det sätt ”vi” i väst ser på ”den andre” som ociviliserad, outvecklad, ojämnställd och odemokratisk.

http://www.yelah.net/samhalle/aktuellt/motstandet-vaxer-i-vastsahara-127-ar-av-k

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook