100220 - S frågar Birgitta Ohlsson om Västsahara

PDFSkriv utSkicka sidan

MAGDALENA STREIJFFERT (s):

Fru talman! Jag vill först gratulera Birgitta Ohlsson till hennes ministerpost. Jag har svårt att tänka mig en bättre borgerlig företrädare på den posten. 
En fråga som EU-ministern länge har engagerat sig i gäller Västsahara. Det är ett land som har varit ockuperat av Marocko i 35 år och som på fredlig väg kämpar för sin rätt att bestämma över sin framtid i en folkomröstning. Västsaharier lever på ockuperad mark under hårt förtryck av den marockanska polisens säkerhetstjänst. De västsaharier som lever i flyktingläger i Algeriet lever under mycket svåra förhållanden. 
Det är nu glädjande att vi har en EU-minister som flera gånger med tydlighet har uttalat kritik mot Marockos ockupation och visat ett tydligt stöd för Västsaharas befolkning och för deras rätt till sitt land. 
Hur tänker EU-ministern verka för att EU ska erkänna Västsahara som ett självständigt land? Hur tänker ministern verka för att EU:s fiskeavtal med Marocko rivs upp? 

Anf. 69 Statsrådet BIRGITTA OHLSSON (fp):

Fru talman! Magdalena Streijffert lyfter upp en oerhört viktig politisk fråga. 
Det västsahariska folket har levt under marockansk ockupation sedan samma år jag föddes, 1975. Jag tror att vi alla berörs av det humanitära lidande som är oerhört starkt i flyktinglägren. Sverige har genom åren varit en av de starkaste biståndsgivarna till regionen och varit tydligt med att fördöma de brott mot mänskliga fri- och rättigheter som Marocko begår kontinuerligt. 
Det är oerhört viktigt att diskussionen i framför allt Förenta nationerna kommer i gång. Det handlar om att det västsahariska folket har rätt till en folkomröstning, att självt bestämma sin egen framtid. Det är inte helt okänt att mitt eget parti, Folkpartiet, har varit ett av de första partierna i denna riksdag som tycker att Västsahara ska bli en självständig nation. 
Just nu är frågan inte aktuell att Sverige ska gå före och ge ett erkännande, men däremot är det viktigt att hitta allianser inom Europeiska unionen som har en mer vänlig syn på utvecklingen i regionen. 
http://www.riksdagen.se/Webbnav/?nid=108&bet=2009/10:77&guid=%7b59327365-8382-4C05-A7B9-498AC3ED8169%7d

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook