100311 - utrikespolitisk debatt i riksdagen

PDFSkriv utSkicka sidan
BODIL CEBALLOS (mp)
Då blir det lite konstigt när vi i vissa fall har precis samma uppfattning på båda sidorna här i kammaren. Jag upplever det som att ni ändå låter regeringen styra. 
Jag begärde ordet för att jag vill säga något om Västsahara. Jag kan inte riktigt förstå vad problemet är med att erkänna Västsahara enligt folkrätten. Ju längre tid som går innan Västsahara erkänns, desto svårare blir det för landet därför att Marocko får mer och mer inflytande över politiken i Västsahara som man redan har haft under lång tid. Västsahara står längre från ett självstyre nu än vad man har gjort tidigare, skulle jag vilja påstå.  
Marocko har nära band till EU, men man får inte vara med i Afrikanska unionen, om det inte har skett någon förändring under den senaste tiden, just på grund av att man inte erkänner Västsahara och på grund av att man ockuperar Västsahara. Det borde vara viktigt med dessa relationer också. Jag skulle därför vilja höra lite mer om vad som är problemet i fråga om ett erkännande av Västsahara? 
KERSTIN LUNDGREN (c) replik:
Fru talman! Självklart ska vi tycka, tala och debattera. Det är en viktig uppgift. Men vi alla har också att förhålla oss till regeringsformen och riksdagsordningen och jobba utifrån det, och regeringen styr riket när man har fått det mandatet.  
När det gäller om regeringen ska välja vägen att erkänna Västsahara har vi en folkrättslig grund. Jag tycker att det var riktigt att göra som Sverige gjorde, att oerhört noga och oerhört varsamt gå fram när det handlade om erkännandet av Kosovo för att försöka säkra förutsättningarna att också en konflikt här skulle kunna tas till domstol för prövning precis som man faktiskt har gjort för att få ett erkännande när det gäller förenligheten med internationell rättsordning.  
Det är naturligtvis detta som också är dilemmat när det gäller Västsahara. Erkännande av stater ska inte gå till på det sätt som till exempel Ryssland gjorde när man ensidigt erkände Sydossetien och Abchazien. Det är inte den vägen vi vill gå. Men nu ska vi på intet sätt jämföra med Västsahara. Där finns det ett domslut från den internationella domstolen som pekar ut en väg så det är absolut inte likvärdigt. 
Fru talman! Om Sverige i ett uttalande i riksdagen skulle göra ett erkännande måste det också gå att leva upp till det för regeringen. Det måste också hålla vid en prövning senare. Där är, fru talman, inte förutsättningarna i dag. Därför väljer vi den väg vi väljer. 

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook