101026 - Motion. Ockupationen av Västsahara

PDFSkriv utSkicka sidan

Av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om

1. att Sverige bör vara drivande inom EU och FN för att ge det västsahariska folket självbestämmande.

2 att den humanitära situationen i flyktinglägren måste förbättras genom ökade anslag till World Food-program och UNHCR.

3. att FN i samarbete med västsaharierna bör bestämma vilka som ska ha rösträtt i den planerade folkomröstningen om Västsaharas framtid.

4. att Sverige bör stödja Västsahara genom att överväga att inrätta ett utbytesprogram för ungdomar.

5. att Sverige bör verka för att journalister och internationella observatörer snarast möjligt släpps in i Västsahara.

6. att Marockos kränkningar av de mänskliga rättigheterna i de ockuperade delarna av Västsahara bör uppmärksammas och bekämpas.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att EUs fiskeavtal med Marocko måste sägas upp eller exkludera Västsaharas fiskevatten, eftersom allt annat bryter mot folkrätten.

8. Sverige bör erkänna både Västsahara som land och dess exilregering.

9. Västsahara bör få upprätta representation i Sverige, i samband med att Västsahara erkänns som stat.

Läs hela motionen här: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2010/11&bet=S32055&dok_id=GY02XS32055

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook