081027 Västsahara och EU:s Marockoförbindelser

PDFSkriv utSkicka sidan

till statsrådet Ewa Björling (m) av Ameer Sachet (s)

 

I tidningen Europa Posten 8/2008 kunde vi läsa följande:

”Marocko får en speciell status i sin relation till EU, har EU:s utrikesministrar enats om. För Marocko innebär den närmare relationen mer EU-stöd, deltagande i ett antal EU-program och projekt samt att marockanska ministrar kan bjudas in för att vara med i utkanten av vissa EU-ministermöten. EU önskar sig närmare relationer också med övriga Nordafrika och strävar efter att på sikt upprätta frihandel mellan parterna.”

 

 

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 1975. Ockupationen strider mot internationell rätt och enligt FN är Västsahara Afrikas sista koloni. FN:s säkerhetsråd har i flera resolutioner slagit fast rätten till självbestämmande för Västsahara. Sverige har en lång tradition av att stödja ett fritt Västsahara.

Sedan 1991 finns en FN-styrka på plats för att genomföra en folkomröstning om Västsaharas självständighet. Någon folkomröstning har dock inte ägt rum på grund av Marockos vägran att acceptera ett självständigt Västsahara.

Givetvis ska EU sätta press på Marocko och som ett villkor för frihandel och andra ekonomiska kontakter kräva att ockupationen upphör och att Västsahara får sin självständighet.

På vilka omständigheter och fakta har statsrådet baserat sitt ställningstagande att inom EU inte kräva självständighet för Västsahara som ett villkor för att Marocko ska få en närmare relation med EU?


Inkom: 2008-10-27
Överlämnad till Utrikesminister Carl Bildt (m).
Fördröjt svar: 2008-10-28

 

Läs mer på http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GW11152

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook