081027 Västsahara och EU:s Marockoförbindelser

PDFSkriv utSkicka sidan

Utrikesminister Carl Bildt:

Ameer Sachet har frågat statsrådet Ewa Björling på vilka omständigheter och fakta hon baserat sitt ställningstagande att inom EU inte kräva självständighet för Västsahara som ett villkor för att Marocko ska få en närmare relation med EU.

Eftersom samarbetet med Marocko respektive Västsaharakonflikten är mitt ansvarsområde har frågan överlämnats till mig för besvarande.

Den svenska regeringen stöder fullt ut FN:s ansträngningar att nå en politisk lösning på konflikten om Västsahara. Parterna i konflikten måste med stöd av FN själva komma fram till en lösning om områdets framtida status och det måste ske på ett sätt som ger saharierna möjlighet att utöva sin rätt till självbestämmande. Denna rätt behöver enligt folkrätten inte innebära självständighet. Mot den bakgrunden har Sverige heller inte drivit krav på självständighet för Västsahara inom ramen för EU:s fördjupade samarbete med Marocko. Sverige förväntar sig dock att det fördjupade samarbetet med Marocko, som även innehåller en fördjupad politisk dialog, ska stärka möjligheterna att få en dialog kring Västsaharakonflikten.

Den svenska regeringens linje och agerande inom Europeiska unionen, i Förenta nationerna, bilateralt med Marocko och i andra sammanhang när det gäller Västsaharakonflikten utgår från folkrätten och rätten till självbestämmande för folket i Västsahara.


Inkom: 2008-10-27
Överlämnad till Utrikesminister Carl Bildt (m).
Fördröjt svar: 2008-10-28
Besvarad: 2008-11-06

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=71&dok_id=GW12152

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook