081030 Marockanska övergrepp mot västsahariska människorättsaktivister

PDFSkriv utSkicka sidan

Utrikesminister Carl Bildt

Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att Sverige som enskilt land och inom ramen för EU ska kräva att Marockos omfattande och grova brott mot sahariska människorättsaktivister upphör.

Utrikesdepartementet har fått del av rapporter om övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna i Marocko och Västsahara. UD kartlägger för närvarande händelseutvecklingen.

Mellan EU och Marocko finns en, sett i ett regionalt perspektiv, omfattande dialog om mänskliga rättigheter och demokratifrågor både på politisk och teknisk nivå. Det nya fördjupade samarbete som EU och Marocko nyligen inlett kommer att innebära att samarbetet även på dessa områden stärks och utökas. Sverige har varit pådrivande inom EU för att få detta till stånd. Marockos nya ställning innebär således inte bara förmåner på ett antal områden utan också förväntningar och krav när det gäller exempelvis mänskliga rättigheter och demokrati. Sverige kommer att arbeta för att denna balans upprätthålls.


Inkom: 2008-10-30
Fördröjt svar: 2008-10-30
Besvarad: 2008-11-06
Läs frågan

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dok_id=GW12198

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook