081114 Fråga om Västsahara

PDFSkriv utSkicka sidan
av Johan Linander (c)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I över 30 år har det västsahariska folket levt under förtryck och ca 160 000 västsaharier lever i dag i algeriska flyktingläger och är helt beroende av bistånd från det internationella samfundet för sin överlevnad.

Västsahariernas strävan mot självständighet är sedan länge en kamp där de utan användande av våld försöker hävda sina mänskliga rättigheter. De strävar efter att upprätta en demokratisk stat med religionsfrihet och har fått rätten till självbestämmande fastslagen av Internationella domstolen i Haag. FN har antagit en resolution om att en omröstning skulle hållas 1992 för att låta det västsahariska folket självt avgöra om landets självständighet – en omröstning som ännu inte är genomförd. Inget land i världen erkänner Marockos ockupation av Västsahara. Ändå fortgår den.

Sedan mitten av oktober har marockansk polis och militär intensifierat förföljelserna av västsahariska människorättsaktivister i den ockuperade delen av Västsahara. Befolkningens mest grundläggande mänskliga rättigheter kränks dagligen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesministern:

Vilka åtgärder är utrikesministern beredd att vidta för att Marockos ockupation av Västsahara ska upphöra och Västsaharas befolkning därmed kan återfå sina grundläggande mänskliga rättigheter?


Inkom: 2008-11-14

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=67&dok_id=GW11256

 

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook