081126 Västsaharas självständighetsfråga under svenskt ordförandeskap

PDFSkriv utSkicka sidan

Utrikesminister Carl Bildt

Ameer Sachet har frågat statsrådet Cecilia Malmström om hon avser att verka för att ta upp Västsaharas självständighet på agendan under Sveriges ordförandeskap i EU. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

I mitt svar till Ameer Sachet den 6 november på riksdagsfråga 2008/09:152 har jag kommenterat frågan om självständighet i ljuset av FN:s ansträngningar att nå en lösning på konflikten om Västsahara och Sveriges stöd för FN-processen. Som EU-ordförande kommer det att vara vår roll att tillvarata unionens samlade intressen. Sverige förväntar sig att det fördjupade samarbetet med Marocko, som även innehåller en fördjupad politisk dialog, ska stärka möjligheterna att få en dialog kring Västsaharakonflikten. Det är dock min bedömning att frågan om Västsaharas status även framgent i första hand kommer att behandlas inom FN.


http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=71&dok_id=GW12235

Inkom: 2008-11-11
Fördröjt svar: 2008-11-12
Besvarad: 2008-11-26
Läs frågan

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook