090212 Folkrätten i Västsahara

PDFSkriv utSkicka sidan

Ännu ett intetsägande svar från Utrikesminister Carl Bildt:

Bodil Ceballos har frågat mig hur jag i EU kommer att verka för att Västsahara lämnas utanför avtalen om avancerad status för Marocko. Ett gemensamt dokument om fördjupat samarbete – så kallad avancerad status – mellan EU och Marocko antogs i oktober 2008.

Det innebär en vidareutveckling av den handlingsplan inom ramen för EU:s grannskapspolitik som hittills legat till grund för samarbetet med Marocko. Det fördjupade samarbetet innebär inte bara förmåner på ett antal områden utan också förväntningar när det gäller exempelvis mänskliga rättigheter och demokrati.

Vad avser utnyttjandet av Västsaharas naturresurser, som Bodil Ceballos tar upp i sin fråga, finns begränsningar enligt folkrätten. Min syn på det folkrättsliga läget och utnyttjandet av naturresurser i Västsahara framgår av mitt svar till Agneta Berliner på riksdagsfråga 2006/07:1622. Folkrättens regler vänder sig i första hand till stater. Vad gäller företags ansvar är den rättsliga situationen mer komplex. OECD:s riktlinjer för multinationella företag och principerna i FN Global Compact utgör frivilliga, universella riktlinjer för företag. Vi uppmuntrar kontinuerligt företag att tillämpa dessa verktyg. Inom EU fortsätter vi att betona ett folkrättsligt korrekt förhållningssätt till Västsahara.


Inkom: 2009-01-29
Fördröjt svar: 2009-01-29
Besvarad: 2009-02-12

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=71&dok_id=GW12544

 

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook