090218 EU:s fiske utanför det ockuperade Västsahara

PDFSkriv utSkicka sidan
Jordbruksminister Eskil Erlandsson

Ameer Sachet har ställt följande fråga: ”Avser statsrådet att ta initiativ för att EU-länderna ska sluta medverka i Marockos olagliga exploatering av Västsaharas fiskevatten och landning av fisk i det ockuperade Västsahara?”

Det är riktigt att Sverige har ordförandeskapet under andra halvåret 2009. Det är likaså riktigt att Sverige åtagit sig att vara nuvarande ordförandelandet Tjeckien behjälpligt i vissa avseenden för nordliga möten, precis som Frankrike åtagit sig vissa uppgifter avseende sydliga möten. Tjeckien behåller de centrala posterna som ordförande vid möten med jordbruks- och fiskeministerrådet och med rådsarbetsgruppen för fiskeripolitik.

Rollen som ordförande innebär för min del främst att jag kommer att vara ordförande vid möten med jordbruks- och fiskeministerrådet, att företräda rådet, samt att ansvara för dess verksamhet och beslut. Ansvaret för EU:s politikområden ändras dock inte när ordförandeskapet övergår från ett land till ett annat. 

 

Läs hela svaret på:

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=71&dok_id=GW12589

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook