090520 Ursprungsmärkning av produkter från det ockuperade Västsahara

PDFSkriv utSkicka sidan

Agneta Berliner (fp), till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

 

När Spanien drog sig ur Västsahara år 1975 ockuperades området av Marocko som i dag har kontroll över två tredjedelar av territoriet. Sveriges hållning är tydlig avseende att Marocko därmed inte har rätt att utnyttja de naturresurser som finns i Västsahara för egen vinning.

 

Uppgifter pekar på att Marocko nu skapar exportinriktade frizoner, främst för fiskprodukter och grönsaker, på västsaharisk mark dit utländska företag lockas med skattefrihet och andra förmåner.


 

Och redan i dag produceras och exporteras allt fler konsumtionsvaror från ockuperat område utan att västsaharierna gett sitt samtycke eller får del av inkomsten. Den konsument som inte vill gynna handeln med varor från Marockos exploatering av de ockuperade delarna av Västsahara har svårt att skilja dessa för andra marockanska varor. Detta blir sannolikt ett mer omfattande problem i takt med att företag från andra länder etablerar sig för att dra nytta av västsahariska naturresurser.

Ministern har tidigare agerat när det gäller fiskeavtalet mellan EU och Marocko för att säkerställa att Marocko inte exploaterar fiskeresurser som tillhör Västsahara utan att det västsahariska folket skulle gynnas av detta.

Jag vill därför fråga jordbruksminister Eskil Erlandsson:

Kommer jordbruksministern att agera för att få till stånd en tydlig ursprungsmärkning av konsumtionsvaror som odlats eller producerats på västsaharisk ockuperad mark och från dess vatten?


Inkom: 2009-05-20

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GW11958

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook