Aktuellt i svensk politik

081127 Svar på skriftlig fråga om Västsahara

PDFSkriv utSkicka sidan

Utrikesminister Carl Bildt

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Marockos ockupation av Västsahara ska upphöra och Västsaharas befolkning därmed kan återfå sina grundläggande mänskliga rättigheter.

 

081126 Västsaharas självständighetsfråga under svenskt ordförandeskap

PDFSkriv utSkicka sidan

Utrikesminister Carl Bildt

Ameer Sachet har frågat statsrådet Cecilia Malmström om hon avser att verka för att ta upp Västsaharas självständighet på agendan under Sveriges ordförandeskap i EU. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.
   

081114 Fråga om Västsahara

PDFSkriv utSkicka sidan
av Johan Linander (c)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I över 30 år har det västsahariska folket levt under förtryck och ca 160 000 västsaharier lever i dag i algeriska flyktingläger och är helt beroende av bistånd från det internationella samfundet för sin överlevnad.
   

081030 Marockanska övergrepp mot västsahariska människorättsaktivister

PDFSkriv utSkicka sidan

Utrikesminister Carl Bildt

Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att Sverige som enskilt land och inom ramen för EU ska kräva att Marockos omfattande och grova brott mot sahariska människorättsaktivister upphör.
   

Sida 4 av 7

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook