Aktuellt i svensk politik

081027 Västsahara och EU:s Marockoförbindelser

PDFSkriv utSkicka sidan

Utrikesminister Carl Bildt:

Ameer Sachet har frågat statsrådet Ewa Björling på vilka omständigheter och fakta hon baserat sitt ställningstagande att inom EU inte kräva självständighet för Västsahara som ett villkor för att Marocko ska få en närmare relation med EU.

 

081027 Västsahara och EU:s Marockoförbindelser

PDFSkriv utSkicka sidan

till statsrådet Ewa Björling (m) av Ameer Sachet (s)

 

I tidningen Europa Posten 8/2008 kunde vi läsa följande:

”Marocko får en speciell status i sin relation till EU, har EU:s utrikesministrar enats om. För Marocko innebär den närmare relationen mer EU-stöd, deltagande i ett antal EU-program och projekt samt att marockanska ministrar kan bjudas in för att vara med i utkanten av vissa EU-ministermöten. EU önskar sig närmare relationer också med övriga Nordafrika och strävar efter att på sikt upprätta frihandel mellan parterna.”

 

 

   

080930 Ett självständigt Västsahara

PDFSkriv utSkicka sidan

Förslag till riksdagsbeslut

  • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska driva på för att antagna resolutioner följs.
  • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att mänskliga rättigheter bör följas i Västsahara.
  • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det humanitära stödet till flyktinglägren i Västsahara.
   

081003 EU:s avtal med Marocko

PDFSkriv utSkicka sidan

Agneta Berline (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka i EU-kretsen för att Europeiska unionen inte ingår nya avtal eller något fördjupat partnerskapsavtal med Marocko så länge landet ockuperar Västsahara.

   

Sida 5 av 7

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook