Aktuellt i svensk politik

081003 Avbryt EU:s orättfärdiga fiskeavtal utanför Europa

PDFSkriv utSkicka sidan

Västsahara nämns i V:s mastodontmotion om miljöpolitiken i EU

 

6.5  Avbryt EU:s orättfärdiga fiskeavtal utanför Europa

Efter att åtta av tio fiskbestånd i europeiska vatten enligt Ices är överfiskade tömmer nu EU:s fiskeflottor andra hav på fisk. Att utnyttja fattiga länders fiskbestånd i fallet Västsahara – ett land under ockupation – när de egna vattnen är utfiskade är inte förenligt med internationell solidaritet, folkrättsliga principer eller hållbar utveckling. Synnerligen allvarligt är det att även svenska fartyg fiskar i de västsahariska vattnen, trots att Sverige sagt nej till EU:s fiskeavtal med ockupationsmakten Marocko. Regeringen bör agera för att stoppa allt svenskt fiske i de västsahariska vattnen i avvaktan på att EU:s fiskeavtal med Marocko hävs.

 

 

080921 Erkännande av Västsahara

PDFSkriv utSkicka sidan

Förslag till riksdagsbeslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska erkänna Västsahara (SADR – Sahariska arabiska demokratiska republiken) som självständig stat.

   

080418 Marockos agerande i västsahariska fiskevatten

PDFSkriv utSkicka sidan
2008-04-18 Agneta Berliner (fp) ställer fråga till Cecilia Malmström
   

080326 Hungerstrejkande västsahariska fångar i marockanskt fängelse

PDFSkriv utSkicka sidan
2008-03-26 Hungerstrejkande västsahariska fångar i marockanskt fängelse, Hans Linde (v)
   

Sida 6 av 7

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook