Fel
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 69

Om solidaritetskommittén

PDFSkriv utSkicka sidan

Vilka är vi?  

Solidaritetskommittén vid Jakobsbergs folkhögskola är en förening som har funnits vid skolan sedan 1989. Sedan starten har vårt huvudsakliga arbete varit kampen för Västsaharas folk och deras självbestämmande rätt över sitt eget land. Medlemmarna är till största delen lärare, elever och före detta elever vid Jakobsbergs folkhögskola. På skolan har vi en aktiv elev- och lärargrupp som jobbar med praktiskt solidaritetsarbete på många olika sätt. Utåtriktat informations- och lobbyarbete kring det ockuperade Västsahara är dock vårt stora engagemang.

På denna webbplats vastsahara.org uppdaterar vi er kring nyheter om Västsahara när det skrivs i svenska tidningar. Vi ämnar bygga upp en bred kunskapsbas kring konflikten och och vi ska rapportera kring vårt arbete i Solidaritetskommittén.

Kommittén har åtskilliga gånger besökt Västsahara i de ockuperade och befriade delarna samt flyktinglägren. På skolan finns en bred kunskap om konflikten. Kontakta oss gärna om du vill veta mer. Det finns också möjlighet att vi kan komma ut och föreläsa om Västsahara.

Solidaritetskommittén genom

/Martin Wikström


På Jakobsbergs folkhögskola finns en lång tradition av solidaritetsarbete.

Ända sedan folkhögskolan startade har det funnits bortglömda, uppskjutna, bortmotade frågor som den "officiella, respektabla, viktiga och seriösa" pressen och etablissemanget inte bryr sig om. I kampen mellan en pansarvagn med kanoner och kulsprutor körd av mördare och en barfota trasig trettonåring som kastar sten kommer etablissemanget och dess press att ta parti för pansarvagnen och dess förare.

I denna vår kristna värld attackerar den pansarvagn vi nämnde den plats där Jesus föddes, Jesu födelsekyrka och man gör inte mycket för att förhindra det. Den officiella världen verkar inte ha någon röst mot hemskheterna och många gånger har man lämnat de som har rätten på sin sida utan röst.

Solidaritetskommittén vid Jakobsbergs folkhögskola som är en liten institution och med små resurser försöker konsekvent att solidariskt hjälpa med material och med informationsspridning i kampen för dessa rättvisefrågor. Utifrån denna blygsamma plats försvarar vi de röster som makten inte tolererar.

Även om skolans solidaritetsarbete sträcker sig långt bak i tiden kan vi börja med tiden för Vietnamkriget då skolan stödde det vietnamesiska folket i dess mångåriga kamp först mot fransmän och sedan mot amerikaner. Amerikanska desertörer fick en fristad på skolan på 60-talet.

På 70-talet kom latinamerikanerna som flydde från diktaturer i sina hemländer. Skolan stödde dem i kampen på många olika sätt. Många latinamerikaner fick sina första kurser i Sverige på Jakobsbergs folkhögskola. Solidaritetsgrupper på skolan arbetade intensivt och riktat med alla organisationer som fanns representerade på skolan. Exempelvis utgick mycket stöd till politiska fångar i Uruguay.

I mitten på 80-talet avslutades epoken med diktaturer i Latinamerika men ända fram till 1989 gavs stöd till en keramikskola för kvinnor i Somoto, Nicaragua.

1989 skapades en förening "Solidaritetskommíttén vid Jakobsbergs folkhögskola" för att bättre styra upp arbetet och 1990 påbörjades ett kontinuerligt solidaritetsarbete för Västsahara som nu är det centrala målet utan att utestänga andra solidaritetsmål.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden och beslutar självständigt om sina mål, arbetssätt och relationer med total respekt för frihet, på ett helt antiauktoritärt sätt och med en tro på självstyre och på varje människas möjlighet att bidra kreativt.

Vill du bli medlem eller stödja föreningen? Ett års medlemskap kostar 30 kr. Medlemsavgift eller bidrag kan sättas in på plusgiro 814964-3.

 

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook