Reportage

Minoritet i sitt eget land

23 Feb, 11

Det ockuperade landet är stängt. Ytterst få har varit i Västsahara och rapporterat om vad som sker. Livet i flyktinglägren är väl känt - men hur är det inne i landet som landet Marocko ockuperar sedan trettio år?

.....

Kampen mot minorna - kriget som aldrig tar slut

2 Feb, 11

I mars i år var det 10 år sedan förbudet mot personminor trädde i kraft. Hittills har 156 länder skrivit under det så kallade Ottawafördraget, eller Konvention om förhindrande av användning, lagring, produktion och omplacering av personmi

Vatten - livets viktigaste ingrediens

2 Feb, 11

Har du någonsin funderat på hur mycket vatten vi gör av med i Sverige? Eller på hur vi skulle ha det om vi inte hade tillgång till den mängd vatten som vi använder idag? Utan att fundera särskilt länge kan man nog komma till sluts

Drömmar från ett flyktingläger

2 Feb, 11

Jadiga och hennes döttrar lever mitt i en bortglömd konflikt i Algeriets öken. Deras eget land, Västsahara, tvingades de lämna för 35 år sedan. I flyktinglägret Smara blandas frustration med längtan och hopp.

- Varje början har

Smaras andetag

2 Feb, 11

reportage av Klara Börjeson, reportagelinjen 2009-2010

På sommaren är det närmare 50 grader varmt. På vintern viner sandstormarna genom sandhusen. I

Fotboll ger mening i flyktingläger

2 Feb, 11

Västsahara är ett land ockuperat av Marocko sedan 1975. Stora delar av befolkningen är sedan dess förpassade till flyktingläger i Saharaöknen, Algeriet. I lägren, i skuggan av konflikten, finns också ett enormt fotbollsintresse, en

I kolonialismens väntrum. Klas Lundström

2 Feb, 11

Jag reste till Västsahara som korrespondent, som vem som helst, som en betraktare med öppna sinnen. En konflikt, en ockupation, kolonialism var vad jag mötte, alltsammans en sak nedskrivet på några papper. Naturligtvis en helt annan, obeskriv

Det glömda landet - Reportage från Assa

2 Feb, 11

Tio mil från Guelmime, mitt ute i Saharaöknen i sydöstra Marocko ligger en liten stad som heter Assa. Staden har bara runt 7000 invånare. Majoriteten av invånarna är inte marockaner, utan västsaharier. Assa har länge varit epicentr

Displaying items by tag: minurso

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook